ul. Odrzańska 24-29/2
50-114 Wroc³aw
tel.: (71) 3424362

email: